Check port 80 sử dụng Python


 • administrators

  Cùng ý tưởng với một bạn mình viết một đoạn mã đơn giản như sau, việc này giúp check cổng 80 có connect được không.
  Mọi người góp ý nhé.

  #!/usr/bin/python
  import socket
  host = '210.86.231.32'
  port = 80
   
  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
  try:
    s.connect((host, port))
    s.shutdown(2)
    print "Success connecting to "
    print host + " on port: " + str(port)
  except:
    print "Cannot connect to "
    print host + " on port: " + str(port)
  

  Chúc các bạn vui vẻ.


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.