Cho mình hỏi cách đọc và ghi file input có 10 hàng 2 hàng là 1 case


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.