Lỗi not_defined • Mình đang tự học Python bằng cuốn Learn Python The Hard Way, đến bài 20 mình code giống như trong ebook nhưng báo lỗi:
  Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Khang\lpthw\ex20\ex20.py", line 24, in <module>
  print_a_line(current_line, current_file)
  NameError: name 'current_line' is not defined

  Có bạn nào giải thích giúp mình bị lỗi từ đâu k? Cảm ơn nhiều


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.