I&A Lab cần tuyển gấp 4 Python. Lương up đến 1500$ • Công ty em rất mong được làm quen với 4 python engineer. (Những bạn mới tốt nghiệp có thể nộp đơn)

  My phone: 0903.858.289

  Tham khảo tuyển dụng: http://inacomputing.com/
  http://honglinhtruong.github.io/
  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Urgent

  Lương Deal + thưởng dự án+ lương tháng13
  Review tăng lương 6 tháng/lần.
  Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
  – Có kinh nghiệm về Python 2.X or 3.X, RDB (Relation database)
  – Có nền tảng tốt về Web App, RDB (Relation database).
  CV nộp: lieu@inacomputing.com


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.