Check IP spam list


 • administrators

  Hi bà con,
  Hôm nay Hà Nội lạnh, vừa đến cơ quan tránh lạnh thì nghe tin Email liệt vào Spam list. Ngồi check bằng tay lâu quá nên tìm một đoạn tự động check. Share bà con coi thử nhé.

  #check email spam 25-01-2016
  import dns.resolver
  import sys
  #danh sach cac ong
  bls = ["zen.spamhaus.org", "spam.abuse.ch", "cbl.abuseat.org", "virbl.dnsbl.bit.nl", "dnsbl.inps.de",
    "ix.dnsbl.manitu.net", "dnsbl.sorbs.net", "bl.spamcannibal.org", "bl.spamcop.net",
    "xbl.spamhaus.org", "pbl.spamhaus.org", "dnsbl-1.uceprotect.net", "dnsbl-2.uceprotect.net",
    "dnsbl-3.uceprotect.net", "db.wpbl.info"]
   
  if len(sys.argv) != 2:
    print 'Usage: %s <ip>' %(sys.argv[0])
    quit()
   
  myIP = sys.argv[1]
   
  for bl in bls:
    try:
      my_resolver = dns.resolver.Resolver()
      query = '.'.join(reversed(str(myIP).split("."))) + "." + bl
      answers = my_resolver.query(query, "A")
      answer_txt = my_resolver.query(query, "TXT")
      print 'IP: %s IS listed in %s (%s: %s)' %(myIP, bl, answers[0], answer_txt[0])
    except dns.resolver.NXDOMAIN:
      print 'IP: %s is NOT listed in %s' %(myIP, bl)
  

  Demo phát
  alt text
  Chúc bạn thành công!


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.