Mong mọi người giúp mình "Cách nhận diện dãy số" ? • construct the argument parse and parse the arguments
  ap = argparse.ArgumentParser()
  ap.add_argument("-i", "--image", required=True, help="path to input image")
  ap.add_argument("-r", "--reference", required=True, help="path to reference OCR-A image")
  args = vars(ap.parse_args())*

  Mình có file như thế này lúc cho Pycharm run thì lại hiện lỗi như sau:

  usage: ocr_template_match.py [-h] -i IMAGE -r REFERENCE
  ocr_template_match.py: error: the following arguments are required: -i/--image, -r/--reference

  Rất mong mọi người chỉ mình. Chân thành cảm ơn


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.