Cài đặt Django trên win8 với Apache


 • administrators

  (Với Apache nhé, với Xampp thì ... tương lai tính)
  Nghe thì tưởng như rắc rối lắm, thực chất chỉ có 1 lệnh đơn giản
  python setup.py install
  Và để làm được cái lệnh này, bạn phải tải và cài đặt python 2.7 hoặc 3.x (khuyên dùng 2.7 vì hiện tại mysql, mongodb và một số thứ linh tinh khác mới tương thích)
  cấu hình Path để có thể chạy được python

  Control Panel\System and Security\System -> click Advanced system settings
  click Environment variable -> click chọn Path, click Edit, copy and paste C:\Python27;C:\Python27\Scripts;
  

  OK - OK - OK

  Tải bản django 1.5 về máy, giải nén
  mở cửa sổ cmd, cd\ đến thư mục thư mục bạn đã giải nén và chạy cái lệnh đơn giản kia

  Tải và cài đặt Apache
  Cấu hình Apache:

  #configure file htdocs.conf
  tìm đến dòng AddHandler cgi-script .cgi
  thêm .py
  AddHandler cgi-script .cgi .py
  tìm đến dòng : Options Indexes FollowSymLinks
  thêm dòng: 
  Options +ExecCGI
  
  Thêm dòng :
  LoadModule wsgi_module modules/mod_wsgi.so
  tải file mod_wsgi_module_xxxx_.3.3.so, đổi tên thành mod_wsgi.so, copy hoặc cut đến thư mục /path/apache2.2/modules thuộc thư mục cài đặt apache
  

  restart apache
  Tạo 1 trang django để chạy thử :
  mở cmd, cd\ đến thư mục bạn muốn chứa project của bạn. Ví dụ: C:\TestDjango

  C:\TestDjango>django-admin.py startproject your_project
  C:\TestDjango>cd your_project
  C:\TestDjango\your_project>python manage.py runserver
  

  Mở trình duyệt của bạn gõ: localhost:8000
  Mình chưa up hình lên được, mong các bạn thông cảm.... bữa sau sẽ edit. Hi vọng các bạn làm theo thành công :D

  (Bài viết của một thành viên)


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.