Tuyển dụng lập trình viên - Python Việt Nam • Do nhu cầu về nhân lực lập trình viên Python, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên/ thực tập lập trình viên, Python Việt Nam xin làm cầu nối doanh nghiệp với các bạn. Yêu cầu cụ chung như sau:

  A. Với vị trí thực tập:

  -Sinh viên công nghệ, yêu thích Python.

  -Định hướng nghề nghiệp: làm việc với ngôn ngữ Python.

  B. Với vị trị lập trình viên:

  Có kinh nghiệp với ngôn ngữ Python

  Có tư duy thuật toán

  Có nhu cầu chuyển việc hoặc tìm việc làm thêm.

  Bạn vui lòng hoàn thành biểu mẫu dưới đây.

  https://goo.gl/forms/5rBQ1wpSu1Co6ORH2

  Skype: khanhnnvn

  Mobile: 0823 133 789

  Lưu ý:

  CV ghi rõ các khả năng, kinh nghiệm cũng như yêu cầu của bạn.

  p/s: BQT sẽ email chi tiết cho các bạn về doanh nghiệp bạn sẽ được giới thiệu. • Mình chuyển qua tài khoản google khác (vì sử dụng nhiều tài khoản) thì bị báo là "đã trả lời, chỉ được trả lời 1 lần", dù chưa gửi gì.


Hãy đăng nhập để trả lời