Thư viện nhận dạng giọng nói • mn cho e hỏi : chương trình chuyển giọng nói thành văn bản , e đã đọc qua nhiều tài liệu , nhưng vẫn không chạy đc , e nghĩ do không nhận micro , có cách nào không ak , thanks
  0_1533099446798_Untitled.png
  đây là code ạ :
  import speech_recognition
  speech_identifier = speech_recognition.Recognizer()

  def phrase():

    with speech_recognition.Microphone(device_index=1) as source:
        speech_identifier.adjust_for_ambient_noise(source)
        audio = speech_identifier.listen(source)
    
    try:
        return speech_identifier.recognize_google(audio , language = 'vi-VN')
    except :
        print("I'm waiting for your command")
    
    return " "
  

  while 1:
  str=phrase()
  #say(str)
  print (str)


 • administrators

  @nguyễn-văn-cường đã nói trong Thư viện nhận dạng giọng nói:

  import speech_recognition
  speech_identifier = speech_recognition.Recognizer()
  def phrase():
  with speech_recognition.Microphone(device_index=1) as source:
  speech_identifier.adjust_for_ambient_noise(source)
  audio = speech_identifier.listen(source)

  try:
      return speech_identifier.recognize_google(audio , language = 'vi-VN')
  except :
      print("I'm waiting for your command")
  
  return " "
  

  while 1:
  str=phrase()
  #say(str)
  print (str)

  Chào bạn,
  Chương trình chạy ngon lành bạn nhé.
  http://prntscr.com/kdmtsw • @khanhnnvn , uk cảm ơn ban , mình cũng vừa chạy đc , nhưng có cách nào để cải thiện tốc độ không vậy , việc xử lí khá lâu , nếu được thì có thư viện hay api nào nhanh hơn k ạ, thanks


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.