CrossTrack tìm Frontend Backend • [Urgent] [FRONTEND] [HCM]

  CrossTrack đang tìm kiếm core team ở Việt Nam.
  Working Location: Q1, HCM

  1. Frontend (Up to$1100): 1+exp Javascript, CSS, HTML: http://gg.gg/CrossTrack-Frontend

  2. Backend (Up to $1300): 2+ exp Python (PHP sẵn sàng chuyển sang Python): http://gg.gg/CrossTrack-Backend


  Các bạn sẽ bắt đầu với sản phẩm này từ những bước đầu tiên với sự hướng dẫn từ những bạn Singapore rất tài năng. Đảm bảo bạn sẽ UP LEVEL sau dự án này.
  Crosstrack: https://crosstrack.sg/

  Shipping world logistics: http://www.swlog.com.sg/

  Team linh hoạt, nếu có quan tâm đừng ngại inbox mình. Đừng ngại nếu mình thiếu skill nha, đừng rụt rè mà bỏ mất cơ hội.
  Bạn có thể gửi CV trực tiếp qua mail hoặc cần thêm thông tin, trao đổi với mình qua:

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/minh-thu-june-aa3984127/

  Email: june@swlog.com.sg
  Skype: ndmthu1997
  Cảm ơn mọi người đã quan tâm!!!!!

  #Backend #Frontend #HTML #CSS #Javascript
  #CV #Singapore #digitization #leveling
  0_1534836519068_665-CrossTrack_logo_pathed.png


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.