Cho em hỏi trong python thì làm sao để khôi phục dấu tiếng việt khi mình nhập 1 câu không dấu? Em cảm ơn! • Em ví dụ 1 câu:
  Input : Toi thich ban.
  Output: Tôi thích bạn.

  Code của em làm là từ có dấu sang không dấu.
  Và giờ em muốn nó từ không dấu sang có dấu nhưng em không biết cách nào?

  -- coding: utf-8 --

  import string
  import re

  INTAB = "ạảãàáâậầấẩẫăắằặẳẵóòọõỏôộổỗồốơờớợởỡéèẻẹẽêếềệểễúùụủũưựữửừứíìịỉĩýỳỷỵỹđ"

  OUTTAB = "a"*17 + "o"*17 + "e"*11 + "u"*11 + "i"*5 + "y"*5 + "d"

  r = re.compile("|".join(INTAB)) #Join : convert
  replaces_dict = dict(zip(INTAB, OUTTAB))

  def khongdau(utf8_str):
  return r.sub(lambda m: replaces_dict[m.group(0)], utf8_str) #lambda : hàm vô danh

  khongdau("Tôi thích bạn")

  -> Toi thich ban


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.