Hướng dẫn cài đặt Python


 • administrators

  Để bắt đầu làm việc với ngôn ngữ lập trình Python, người dùng cần hiểu và thành thạo các bước cài đặt môi trường cho việc lập trình Python. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các ban cài đặt môi trường cơ bản.

  a. Cài đặt Python trên Windows:

  Bước 1: Thực hiện tải bản cài đặt từ trang chủ: http://www.python.org. Chú ý phiên bản được chúng tôi sử dụng trong tài liệu này là Python 2.x vì vậy bạn nên lựa chọn phiên bản phù hợp cho việc thực hành.

  Bước 2: Tiến hành cài đặt Python như một chương trình trên Windows bình thường.

  Bước 3: Để có thể làm việc với Python ở cửa sổ cmd mà không cần trỏ rõ thư mục cài đặt, bạn cần thiết lập biến môi trường bằng cách:

  Click chuột phải vào Mycomputer chọn Properties

  Click chọn Advanced system settting.

  Chọn Environment Variables

  Sau đó thêm đường dẫn cài đặt Python vào biến PATH
  Sau đó bạn gõ python tại của sổ cmd, nếu hiển thị như sau là bạn đã thành công.

  Python 2.7.6 (default, Nov 10 2013, 19:24:18) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
  Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
  >>>
  

  b. Cài đặt trên HĐH Linux

  Hầu như các hệ điều hành đều hỗ trợ Python, bạn có thể cài đặt online, hoặc offline. Chúng ta sẽ thấy các cách phổ biến sau:

  Trên Debian (Ubuntu, Linux Mint, ...) chúng ta sử dụng

  apt-get install python

  Trên RedHat (CentOS, RedHat, Asianux, ...)

  yum install python

  Sau khi cài đặt xong, bạn cũng có thể sử dụng Python bằng cách gõ python vào cửa sổ dòng lệnh.

  Chúc các bạn thành công !


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.