Muốn học python cần tìm người học cùng • Mình đang đi làm, và muốn học python để làm.
  Anh em nào có cùng mong muốn join với mình để học.
  Phương thức học sẽ là thống nhất sẽ đọc các blog, sách gì và view code của nhau để cùng tiến nhanh hơn.
  Mình không có nhu cầu tìm thầy mà mong muốn ai đó học cùng mình.
  Mục đích là sẽ học đến khi làm được bằng python
  Hiện tại nghề nghiệp của mình là backend. • @dongduykhoa
  Mình cũng đang tự học. Chủ yếu đọc documents rồi làm theo mấy tutorials. Bạn có project nào bỏ lên github cùng làm thì học sẽ nhanh hơn • Mình cũng có cùng mục đích giống bạn! tuy nhiên xuất phát điểm thì mình chả biết gì về code cả, chúng ta có thể giao lưu học hỏi không ạ ? nếu là học nhóm thì phải có điểm hẹn và thời gian, mình muốn join cùng bạn để học. • Chào bạn bạn có thể để lại mail mình sẽ liên hệ tạo nhóm học python


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.