Thắc mắc về Python-docx • Em có một vài thắc mắc mong mọi người giải thích giúp em:
  Vấn đề chính: Làm thế nào để lấy được vị trí của hình ảnh trong file docx để có thể chèn ảnh vào vị trí ấy ở một file khác. Mọi người chỉ em hướng để copy toàn bộ inline shapes trong một file và dán vào một file khác được không.
  Vấn đề phụ: Mong mọi người giải đáp giúp em dòng lệnh sau:
  blip = pic._inline.graphic.graphicData.pic.blipFill.blip
  rId = blip.embed
  document_part = doc.part
  image_part = document_part.related_parts[rId]
  image_bytes = image_part.blob


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.