Lưu dữ liệu từ python về sql server  • Chào cả nhà.

    • Cả nhà cho mình hỏi làm sao để lưu dữ liệu từ python( trong Linux) về sql server trong windown được ạ. Anh em nào biết chỉ em với. đang không biết làm như thế nào ạ.

Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.