Tư vấn nơi học Python tốt nhất tại TP HCM  • Xin chào cả nhà!
    Em vưa nghiên cứu qua mảng Python nên còn nhiều điều chưa biết quá, nhờ anh chị tư vấn giúp em nơi học Python từ cơ bản đến nâng cao đầy đủ chương trình nhất tại TP HCM với!
    Em xin cảm ơn cả nhà ạ!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.