xin sự giúp đỡ của mọi người với ạ? Làm thế nào có thể tải một file từ một ftp server xuống màn hình desktop bằng python ạ?


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.