xin sự giúp đỡ của mọi người với ạ? Làm thế nào có thể tải một file từ một ftp server xuống màn hình desktop bằng python ạ?  • xin sự giúp đỡ của mọi người với ạ? Làm thế nào có thể tải một file từ một ftp server xuống màn hình desktop bằng python ạ?  • Bạn có thể check qua link này. Nhưng mà lần sau nên tìm kiếm trên google trước, vì đa số những cái này thì trên google đều có và được hướng dẫn kĩ càng rồi.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.