Có ai lập trình hướng đối tượng Python hỗ trợ mình với!  • mình cũng đang nghiên cứ để tạo web quản lý công việc mà không biết bắt đầu từ đâu? sơ đồ cấu trúc cây thì vẽ rồi lập trình theo hướng đối tượng thì mình bắt đầu từ đâu? cao nhân chỉ giáo với!


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.