Thực tập sinh nghiên cứu machine learning  • Chào các anh chị.Em đang là sinh viên năm 3 công nghệ thông tin. Em đang tìm hiểu qua về machine learning và bước đầu đang tự học python. Anh chị có thể cho em biết chỗ nào nhận sinh viên thực tập tìm hiểu và nghiên cứu về machine learning không ạ. em cảm ơn!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.