Giúp lấy data realtime • import time
  from selenium import webdriver
  from selenium.webdriver.common.keys import Keys

  driver = webdriver.Chrome()
  driver.get("http://batdongsan.com.vn")

  time.sleep(5)

  rows = len(driver.find_elements_by_xpath('//*[@id="ctl31_BodyContainer"]/div/div'))

  print(rows)

  for r in range (1,rows) :

  val = driver.find_element_by_xpath('//div[@id="ctl31_BodyContainer"]/div/div['+str(r)+']/div/div/div/h3/a[@id="ctl31_ctl00_rpListProduct_lnkTitle_'+str(r-1)+'"]').text
  
  if val:
  	print(val)
  else:
  	print(r)
  

  print()

  Hướng dẫn giùm mình làm sao để mỗi lần có tin mới, nó tự lấy về luôn, không cần chạy lại , Cám ơn


Hãy đăng nhập để trả lời
 

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới Cộng đồng Python Việt Nam, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.