Em mong muốn tìm việc • Xin chào các anh chị và các bạn,
  Em là sinh viên năm cuối của một trường đại học, em có mong muốn được tìm hiểu và mong muốn được làm việc cho một công ty nào đó có sử dụng ngôn ngữ python ạ.
  Em đã tìm hiểu về trích suất dữ liệu scapy, ML, datamining ạ
  Em xin cảm ơn.
  Mobile:0358887010
  Mail: quanna817@gmail.com


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.