Giúp em làm phần gui như thế này để tập crawl data ạ?  • Chào mọi người, em biết có rất nhiều cao thủ trên đây, không chỉ riêng về python =.=. Em mới học python nên còn khá kém nên mong mọi người giúp đỡ em với ạ. Em muốn tạo một gui PyQt5 giống như ảnh ạ. Mong mọi người chia sẻ cho em chút ý tưởng để làm ạ!
    alt text0_1554787994149_qtwidgets_table.png  • Có vẻ như Python ở Việt Nam phát triển chưa mạnh mấy nhỉ?  • Mình cũng đang học web scraping nè! Giao lưu


Log in to reply
 

Looks like your connection to Cộng đồng Python Việt Nam was lost, please wait while we try to reconnect.