Tạo datatable trong SQLite sử dụng Python Django • Chào mọi người,
  Em mới bắt đầu học ngôn ngữ Python. Trong quá trình học đến phần tạo bảng database trong SQLite dùng ngôn ngữ Python -Django (em dùng Visual Studio Code để viết), em tham khảo nhiều tài liệu trên Internet nhưng em bị lỗi chô này thay đổi nhiều cách nhưng vẫn không được, có cứ báo lỗi cú pháp miết.

  Đây là phần code ( em có import sqlite3 ở trên rồi)

  import sqlite3
  ...

  conn=sqlite3.connect('db.sqlite3')
  cursor=conn.cursor()
  runtest=CREATE TABLE 'kh_post' ( id INT PRIMARY KEY , title TEXT , body TEXT, date TEXT , phone TEXT, address TEXT )
  #runtest=INSERT INTO 'kh_post' ('id', 'title', 'body', 'date' ,'phone', 'address' ) VALUES ( 6, '123a', 'acd', '2019-10-10', '0966901364', 'hochiminh' );
  cursor.execute(runtest)
  cnn.commit()
  cursor.close()

  Em cũng có đổi nhiều cách nhưng vẫn báo lỗi này:
  runtest=CREATE TABLE 'kh_post' ( id INT PRIMARY KEY , title TEXT , body TEXT, date TEXT , phone TEXT, address TEXT )
  ^
  SyntaxError: invalid syntax

  Anh chị giúp em với ạ!
  Em cảm ơn nhiều nhiều • @khanhtv1995 Khánh à, em có ở Hà Nội không, anh muốn chạy 1 chương trình python có sẵn (có chương trình nguồn đã viết code, và dataset) nếu em ở HN thì help anh nhé. zalo anh: 0912.742.879


Hãy đăng nhập để trả lời